HUMANITARNOST

Ob vstopu v osnovno šolo postanejo otrokom, poleg staršev, vse bolj pomembne vrstniške skupine in prijateljstva, zato jim je potrebno v tem obdobju ponuditi priložnost, da razvijejo zavedanje, kako lahko s svojim še tako majhnim delom veliko pripomorejo pri reševanju življenj ljudem, ki jih obkrožajo. Prav tako potrebujejo priložnost za razvoj kulture medsebojnega razumevanja, spoštovanja ter iskanja rešitev za boljše življenje.

S pogovorom in različnimi aktivnostmi poskušamo učencem privzgojiti  in razvijati medsebojno pomoč in jih vzpodbuditi k iskanju rešitev, kako si lahko otroci med seboj pomagajo, kaj lahko naredijo drug za drugega, za ljudi okrog sebe in za boljši jutri vseh nas.

V tem šolskem letu se bomo trudili organizirati čim večje število dobrodelnih in humanitarnih dogodkov s katerimi bi prinesli nasmeh in trenutek sreče v srca tistih, ki to potrebujejo. Sočutje do ljudi in nasmeh na njihovih obrazih je za vse neprecenljiva vrednota.

Biti human pomeni, da smo solidarni, prijazni, da si pomagamo med sabo, da se imamo radi, da se ne žalimo.

HUMANITARNE AKCIJE

  1. Otroci za otroke – NAMESTO BONBONA – V TEDNU OTROKA in ves mesec oktober (zbiranje prostovoljnih prispevkov)
  2. Prodaja izdelkov na božično novoletnem sejmu v Zg. Kungoti
  3. Srečelov
  4. Dobrodelni ples na Gregorjevo
  5. Dobrodelni pohod – zbiranje prostovoljnih prispevkov
  6. Pesem mladosti – dobrodelni koncert OPZ

NAMESTO BONBONA

Tudi v tem šolskem letu bo v TEDNU OTROKA znova stekla humanitarna akcija »NAMESTO BONBONA«, ki se bo nadaljevala še ves oktober.

Ni vsakemu otroku na tem svetu dano, da bi živel brezskrbno življenje, tu in tam posladkano z majhnimi pozornostmi v obliki bombončka ali čokoladice.

Naj se otroci v tem času odpovejo svojim priboljškom in denar zanje vržejo v škatlico, ki je na našem hodniku. Vsa sredstva, ki se bodo nabrala v njej, bomo namenili našim učencem, ki so tovrstnih ali pa drugačnih priboljškov deležni premalokrat.

Šolski sklad OŠ Sp. Kungota se zavzeto trudi pridobivati sredstva namenjena pomoči otrokom iz socialno šibkejših družin,  zato vam bomo iz srca hvaležni za vsak najmanjši znesek, ki ga boste spustili v škatlico. Darujte po svojih zmožnostih.

Ko osrečujemo druge, naša sreča raste.

Najboljši način za učenje humanitarnih vrednot je brez dvoma zgled in vsaka pomoč, namenjena sočloveku, je hvale vredno dejanje.

Dragi starši, zato je prav, da svoje otroke v obdobju odraščanja skušamo naučiti, da na svetu niso sami, da imajo vsi ljudje čustva in so enako pomembni kot oni sami. Ko se zavejo, da njihova dejanja in besede vplivajo na ljudi okrog njih, začnejo razvijati zelo pomemben čut za empatijo. Ta pa je prvi steber humanitarnih dejanj.

Dobrodelnost  so vsa naša mala, drobna dejanja, ki naš svet, našo okolico, naše soljudi naredijo boljše, bolj vesele.

Želimo si, da bi učencem TEDEN OTROKA  in vsi ostali dnevi na naši šoli ostali v lepem spominu zaradi takšnih in drugačnih drobnih pozornosti.