Zadnji dan pred počitnicami smo preizkušali srečo. Izvedli smo srečelov. Dobitke so prinesli učenci. Srečelov, ki je bil v knjižnici,  so pripravile učiteljice OPB, pri izdelavi srečk so pomagali tudi učenci. Več kot 400 dobitkov je bilo pripravljenih, vsaka srečka je bila dobitna.

Hvala vsem, ki ste nam pri zbiranju dobitkov pomagali. Zbrana sredstva smo dali v ŠOLSKI SKLAD.

Zala, Sen, Lara in Mitja